Kunder

Hvem har vi jobbet med?

Barneverntjeneste
Alta Barneverntjeneste
Asker Barneverntjeneste
Bærum Kommune Barneverntjenesten
Drammen Barneverntjenesten, senter for oppvekst
Eidsvoll kommune BVT
Elverum Barneverntjeneste
Enebakk barneverntjenesten
Fredrikstad Barneverntjenesten
Grorud Barneverntjeneste
Grünnerløkka Barneverntjeneste
Hallingdal Barneverntjeneste
Hemne barneverntjeneste
Hurdal Barneverntjenesten
Indre Namdal barneverntjeneste
Kongsvinger Barneverntjeneste
Nedre Eiker Barneverntjeneste
Odal Barneverntjeneste
Re og Hof barneverntjeneste
Sande kommune /V Barneverntjenesten
Søndre Nordstrand barnevernstjeneste
Vågsøy Barneverntjeneste
vesterålen Barneverntjeneste
Ytre Helgeland Barneverntjenesten
Kommune
Arendal kommune
Nannestad Kommune
Nittedal kommune
Nøtterøy Kommune
Ski kommune NAV
Sortland Kommune
Vågsøy Kommune
Volda Kommune
Skole
Åsen Skole
Tingrett
Asker og Bærum tingrett
Drammen tingrett
Kristiansand tingrett
Lofoten Tingrett
Namdal Tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nedre Telemark tingrett
Oslo Tingrett
Øvre Romerike tingrett
Sarpsborg Tingrett
Tønsberg tingrett
Andre
Aline Familieavdeling
Fylkesmannen i Oslo og akershus
Fylkesnemnda for barnevern og

sosiale saker Rogaland

Hålogaland lagmannsrett