Minority Consult AS

Maheswari Boopalan

Kultur sakkyndig / ICDP Veileder / Tilsynsperson

Kultur sakkyndig / ICDP Veileder / Tilsynsperson

 

Tlf: +47 915 29 704
Epost: mahes@minorityconsult.no

 

Kurs/Veiledning:
Mellom bekymring og tvang med Judith Van der Weele
Facilitating Cultural Change med Beth Zemsky
European association of work and organizational psychology 2015
Minoritets sakkyndig nettverk med Judith Van der Weele
ICDP Veiledning Bufdir

Samarbeid/kurs for:
– Aline og Frydenberg barnevernsenter
– Legevakt
– Politi
– Minoritets Sakkyndig nettverk

Diplom:
Rolleforståelse og kommunikasjon med Judith Van der Weele
Tilsynsperson – Barne- og familieetaten
Minority Expert Network med Beth Zemsky 2014
Intercultural Conflict Resolution med Beth Zemsky 2017

Kompetansehevning og fagutvikling i firma:
Felles undervisning med Judith Van der Weele
– Oppdragervold
– Vold i nære relasjoner
– Tvangsekteskap
Intern undervisning oppdragervold med Beth Zemsky
Traume undervisning
Kultur forskjeller