Team

Judith van der Weele

Judith van der Weele

Sakkyndig/psykologspesialist

Hun er psykologspesialist og sakkyndig.

Maheswari Boopalan

Maheswari Boopalan

Kultur sakkyndig / ICDP Veileder / Tilsynsperson

Hun er kultur sakkyndig, ICDP veileder og tilsynsperson ved Minority Consult.