Jobb hos oss

    • Er du tolk ?

Hvis du kan snakke norsk og andre språk, kan du sende oss din CV på mahes@minorityconsult.no. Kulturtolker deltar aktivt i utvikling av tillit mellom to parter.