Om Oss

Om oss

Når minoritetsgrupper møter på offentlige organer, for eksempel barnevern, blir forskjellene tydeligere og kommunikasjonen dårlig. Det er viktig å fokusere på kulturforskjeller og kulturforståelse.

Minority Consult bidrar med enkle innspill og vurderinger knyttet til vår kulturelle kompetanse.

Vi skiller oss ut fra barnevernets faglige vurderinger. Minority Consult tilbyr et supplement til annet utredningsarbeid.

Les mer om våre tjenester her. 

Nå jobber vi med mange barnevernsaker. Les mer om hvem vi jobber med.